« اللهم ارزقنی حج بیتک الحراملبیک اللهم لبیک ... »

یک نظر برای این مطلب وارد شده . جهت دیدن نظر ، وارد سامانه شوید. در حال حاضر وارد شده اید !